VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU EASTEND 2016

Bod I. DEFINICE
Bod II. PRÁVNÍ ZÁKLAD
Bod III. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Bod IV. POSTUP UZAVŘENÍ SMLOUVY
Bod V. REALIZACE OBJEDNÁVKY
Bod VI. DORUČENÍ
Bod VII. PLATBA
Bod VIII. REGISTRACE ÚČTU
Bod IX. ÚČET
Bod X. POPRODEJNÍ SLUŽBY
Bod XI. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Bod XII. POSTUP PŘI REKLAMACI
Bod XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Bod I. DEFINICE

I. Tyto předpisy stanoví podmínky internetového obchodu (e-shop) Eastend umístěného na elektronické adrese eastendshop.com. (https://cz.eastendshop.com/) Pojmy obsažené v těchto VOP znamenají:
1. Správce osobních údajů - společnost Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa (s.r.o., komanditní společnost) se sídlem v Gdaňsku (80-339) na ul. Grunwaldzka 569, zapsaná do rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku u okresního soudu Gdaňsk-Północ v Gdaňsku, obchodní oddělení VII pod číslem KRS 0000517000, číslo NIP 5842736810.
2. Cena - vyjádřená v  která má být uhrazena kupujícím výměnou za vybrané zboží, umístěná vedle informací o zboží.
3. Původní cena - cena viditelná na kartě produktu, ale u zlevněných produktů má tato cena jasné označení ve formě přeškrtnutí.
4. Osobní údaje - veškeré informace použité k identifikaci nebo možnosti identifikace fyzické osoby, zpracované v IT systému prodávajícího k plnění smlouvy.
5. Eastend - internetový obchod umístěný na elektronické adrese cz.eastendshop.com, provozovaný a vlastněný prodejcem.
6. Obchodní informace - jakékoli informace určené přímo nebo nepřímo k propagaci zboží, služeb nebo image podnikatele nebo osoby vykonávající podnikání, právo které právo na výkon praxe závisí na splnění požadavků stanovených v samostatných aktech, s výjimkou informací umožňujících komunikaci prostřednictvím elektronických prostředků komunikace se specifickou osobou a informace o zboží a službách, které neslouží k obchodnímu účinku, který požaduje účetní jednotka, která nařizuje jejich distribuci, zejména bez odměny nebo jiných výhod od výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb.
7. Slevový kód - řetězec znaků poskytnutý kupujícím při zadávání objednávky pomocí košíku, který umožňuje snížit cenu zboží v košíku o částku vyplývající z hodnoty kódu rabatu. Kódy slev mohou být procentuální nebo částečné. Kódy slev se nesčítají. Podrobné podmínky používání kódu slev jsou pokaždé stanoveny v předpisech dané akce související s udělením sledového kódu. Kupující může obdržet slevový kód od prodávajícího nebo od jeho prodejního partnera.
8. Spotřebitel - fyzická osoba provádějící nákupy na Eastendshop.com, které přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
9. Účet - individuální účet kupujícího vytvořený po registraci, pomocí kterého zadává objednávky nebo využívá jiné služby dostupné po jeho vytvoření na Eastendshop.com.
10. Košík - elektronický formulář poskytnutý prodávajícím, prostřednictvím kterého kupující uskutečňuje nákup.
11. Náklady na doručení - poplatek za dodání Zboží kupujícímu, uvedený v košíku a na stránce při zadávání objednávky po kliknutí na tlačítko: "Pokračovat dále k objednávce". Platí pouze pro objednávky na Ukrajině.
12. Kupující - fyzická osoba (včetně spotřebitele) nebo právnická osoba nebo organizační jednotka ve smyslu čl. 331 občanského zákoníku, která nakupuje Zboží na webových stránkách Eastendshop.com
13. Obchodní prostory - místo, kde prodávající vykonává obchodní činnost, které je nemovitostí, na následující adrese: ul. Grunwaldzka 569, 80-339 Gdaňsk, Polsko.
14. Newsletter - Informační bulletin - služba spočívající v poskytování elektronického informačního bulletinu Uživateli obsahující obchodní informace, poskytované jako součást účtu nebo poté, co Uživatel zadal objednávku služby Newsletter - Informační bulletin.
15. Registrace - jedná se o poskytnutí příslušných údajů, včetně osobních údajů, které jsou nezbytné pro vytvoření účtu pro kupujícího.
16. Realizace objednávky - kroky, které prodávající učinil k dodání objednaného zboží na adresu uvedenou zaměstnavatelem.
17. Všeobecné obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Eastendshop.com.
18. Reklama - informace podporující nákup nebo použití určitého Zboží nebo Služeb.
19. Prodávající - společnost Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa (s.r.o., komanditní společnost) se sídlem v Gdaňsku (569 80-339) na ul. Grunwaldzka 0000517000, zapsaná do rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku u okresního soudu Gdaňsk-Północ v Gdaňsku, obchodní oddělení VII pod číslem KRS 5842736810, číslo NIP 5842736810.
a. Obchodní oddělení - cz@eastendshop.com,
b. Oddělení reklamací - cz@eastendshop.com,
Cena jednoho připojení je určena sazbou uvedenou v ceníku operátora.
20. Zboží - hmotné movité věci, s výjimkou věcí prodaných exekucí nebo jinak ze zákona, nabízené prodávajícím k maloobchodnímu prodeji v internetovém obchodě Eastendshop.com.
21. Trvalé médium - materiál nebo nástroj umožňující spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány, způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnosti po dobu vhodnou pro účely, pro které jsou tyto informace použity, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu.
22. Digitální obsah - data generovaná a doručená v digitální podobě.
23. Smlouva uzavřená na dálku - znamená smlouvu uzavřenou se spotřebitelem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran s jediným použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy včetně.
24. Kupní smlouva - smlouva uzavřená se zákazníkem, ve které jsou hlavní rysy plnění služby:
a. na straně prodávajícího - povinnost převést vlastnictví věci na kupujícího a jeho vydání,
b. na straně kupujícího - povinnost zaplatit cenu a vyzvednout zboží.
25. Objednávka - činnost prováděná pomocí Košíku, během níž si Kupující přeje koupit vybrané Zboží v souladu s jeho popisem, Cena a během kterého si vybere způsob doručení a Platbu.
26. Remarketing - služba poskytovaná jako součást účtu nebo během / po zadání objednávky, zahrnující opětovné zapojení objednatele, který již jednou navštívil internetovou stránku, ale neprovedl na ní požadovanou akci.
27. Uživatel - subjekt, který získal přístup ke službám poskytovaným zřízením účtu za podmínek stanovených ve VOP.

Bod II. PRÁVNÍ ZÁKLAD

1. Tyto VOP byly připravena na základě závazných právních předpisů, zejména:
a. Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zákonů z roku 2014, poz. č. 121, ve znění pozdějších předpisů).
b. Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zákonů z roku 2013, poz. č. 1422) c. zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zákonů z roku 2016 poz. 922 ve znění pozdějších předpisů).
c. zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sb. zákonů z 2014 poz. č. 827).

  Bod III. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou podmínkami uvedenými v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
  2. Internetový obchod Eastend je provozován na adrese www.eastendshop.com společností Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa (s.r.o., komanditní společnost) se sídlem v Gdaňsku (80-339) na ul. Grunwaldzka 569, zapsaná do rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku u okresního soudu Gdaňsk-Północ v Gdaňsku, obchodní oddělení VII pod číslem KRS 0000517000, číslo NIP 5842736810.
  3. Kupující má přístup k těmto podmínkám kdykoli prostřednictvím karty „VOP“, která je umístěna na webových stránkách obchodu - Eastendshop.com, a může si stáhnout jejich obsah a vytisknout.
  4. Kupující potvrzuje základní ustanovení smlouvy o prodeji zboží e-mailem poté, co kupující uvedl aktuální e-mailovou adresu. Po přihlášení k účtu si na Zákaznickém panelu můžete zobrazit další objednávky.
  5. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popis, technické a výkonnostní parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. 71 občanského zákoníku.
  6. Kupující bere na vědomí, že prodej Zboží na Eastendshop.com se uskutečňuje pomocí systému ICT, který zajišťuje zpracování a ukládání, jakož i odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí, v souladu se zněním zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb.
  7. Logotyp Eastend je ochranná známka a podléhá právní ochraně v souladu s ustanoveními zákona ze dne 30. června 2000 o právu průmyslového vlastnictví (Sb. z roku 2001, č. 49 položka 508). Obchodní názvy, názvy, popisy jsou rovněž předmětem právní ochrany a představují obchodní tajemství podniku ve smyslu občanského zákoníku a dalších zákonů.
  8. Fotografie obsažené na těchto stránkách podléhají právní ochraně v souladu s ustanoveními zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (Sb. zákonů z roku 2006, č. 90 položka 631). Fotografie a popisy umístěné pod jednotlivé Zboží pocházejí od Prodávajícího, výrobců a distributorů.
  9. Přijetím těchto podmínek a tvořících jejich nedílnou součást, tj. Zásady ochrany osobních údajů Kupující se zavazuje používat internetový obchod Eastendshop.com způsobem, který je v souladu s jeho zamýšleným použitím a obsahem ustanovení těchto předpisů.
  10. Aby bylo možné používat webovou stránku Eastendshop.com, měl by mít Kupující zařízení s nainstalovaným softwarem, který umožňuje prohlížení webových stránek a přístup k internetu.
  11. K provedení objednávky by měl mít kupující aktivní e-mailovou adresu a aktivní telefonní číslo. Pokud je dodávka vybrána prostřednictvím  kurýrem GLS je vyžadováno číslo mobilního telefonu.
  12. Kupující bere na vědomí, že zadáním objednávky je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze v nezbytném rozsahu:
  a. k realizaci Objednávky,
  b. pro poprodejní servis,
  c. v případě vyjádření dobrovolného samostatného souhlasu - také ohledně marketingových aktivit,
  d. pro uplatnění nároků souvisejících s obchodní činností prováděnou prodávajícím a pro daňové účely;
  13. Kupující nebo uživatel by se měl zdržet jakéhokoli jednání, které by poškodilo zájmy Eastendshop.com nebo by mělo za následek poškození. Kupující nebo uživatel bere na vědomí, že jakékoli akce, které ohrožují fungování Eastendshop.com, může prodávající nahlásit příslušným orgánům.
  14. Přístup na stránky Eastendshop.com je také možný prostřednictvím sociálních sítí - Facebook.com, Twitter.com a Instagram, YouTube a Google+.
  15. Prodávající provádí objednávky na Českém území.
  16. Prodávající provádí propagační kampaně, o kterých bude Zákazník informován na webových stránkách nebo prostřednictvím Newsletteru.
  17. Prodávající prohlašuje, že v případě několika propagačních kampaní najednou musí být být vyloučena kombinace výhod spojených s účastí v každé z nich. V takovém případě bude zákazník příjemcem propagační kampaně, ve které projevil především zájem o účast.

   Bod IV. POSTUP UZAVŘENÍ SMLOUVY

   1. Chcete-li uzavřít platnou prodejní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, přejděte na webovou stránku www. eastendshop.com, vyberte zboží z zobrazené nabídky obchodu, množství, místo dodání a způsob platby na základě zpráv a informací zobrazených zákazníkovi dostupných na webových stránkách.
   2. Pokud má kupující účet, může se před zadáním objednávky přihlásit ke svému účtu. Účet není vyžadován k zadání objednávky.
   3. Pokud máte slevový kód, měl by kupující před zadáním objednávky zadat své číslo kódu do příslušného pole. Cena vybraného zboží v košíku bude automaticky snížena o částku vyplývající z hodnoty slevového kódu. Aby nedocházelo k pochybnostem, jeden slevový kód lze použít pouze k objednání jednoho zboží.
   4. Kupující vybere objednané zboží jeho přidáním do košíku.
   5. Dokud nebude stisknuto tlačítko „Potvrdit nákup“, má Kupující možnost provést změnu zadaných údajů a ohledně výběru zboží. Postupujte podle zpráv zobrazených kupujícímu a podle informací dostupných na webových stránkách.
   6. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu. Náklady na dopravu jsou stanoveny v oddíle VI, bod 2.
   7. Poté, co kupující poskytne veškeré informace v obchodě, bude kupující přesměrován dále, aby si vybral způsob platby, a to:
   a. může zvolit způsob platby ,,bankovní převod“;
   Po výběru způsobu platby bude kupující informován o provedené objednávce.
   8. Chcete-li zadat objednávku, musíte kliknout na ikonu „Potvrdit nákup“. Kliknutím na tlačítko kupující předloží prohlášení o vůli uzavřít kupní smlouvu se společností Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa se sídlem v Gdaňsku v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami.
   9. Po zadání objednávky obdrží kupující e-mail s konečným potvrzením všech relevantních náležitostí smlouvy a objednávky.
   10. Smlouva se považuje za uzavřenou, když kupující klikne na ikonu „Potvrdit nákup“. Pokud je kupujícím spotřebitel, aplikují se ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sb. zákonů z roku 2014, položka 827). Kliknutím na tlačítko kupující rovněž potvrzuje, že souhlasí s odesláním faktury ve formě elektronické faktury na uvedenou e-mailovou adresu.
   11. Pokud nemůže být objednávka dokončena z důvodu nedostatku objednaného zboží nebo objednaného množství, prodávající informuje kupujícího e-mailem, že objednávku nelze dokončit. Pokud je platba provedena před doručením objednávky, prodávající vrátí částku zaplacenou kupujícím do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
   12. Kupující je oprávněn objednávku zrušit okamžitě, nejpozději však do doby, kdy se stav objednávky změní na „dokončeno“ odesláním na adresu: cz@eastendshop.com informace o zrušení objednávky. Zrušení objednávky nepředstavuje akt odstoupení od smlouvy.
   13. Prodávající potvrzuje, že objednávka byla odeslána zasláním přepravního listu na e-mailovou adresu kupujícího.
   14. Objednatel může sledovat stav dokončení objednávky na svém účtu na kartě „Vaše objednávky“.
   15. Veškeré zboží nabízené na Eastendshop.com je zcela nové, bez fyzických a právních vad a bylo legálně uvedeno na trh.
   16. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zboží, náklady na dopravu, zavést nové a odstranit nedostupné zboží a provádět propagační kampaně. Výše uvedené změny nesmí porušovat žádná práva Kupujícího, zejména práva vyplývající z ustanovení právních aktů uvedených v bodě II VOP.

    Bod V. REALIZACE OBJEDNÁVKY

    1. Kupující může zadávat Objednávky každý den v týdnu, přičemž Prodávající nevykonává Objednávky ve státní svátky a ve dnech, kdy je Obchod zavřen. V takovém případě prodávající splní smlouvu nejpozději do 14 dnů od zadání objednávky.
    2. Objednávka bude zpracována okamžitě od uzavření smlouvy, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejího uzavření.

     Bod VI. DORUČENÍ

     1. Prodávající doručuje zboží kurýrem a vyzvednutím v místě, které je omezeno na oblast Ukrajiny a probíhá na adrese uvedené kupujícím při zadávání objednávky.
     2. Dodání objednaného zboží probíhá:
     a. Náklady na doručení objednaného zboží na české území u objednávek nad 2000 Kč (včetně slev) je 0 Kč, doprava se provádí prostřednictvím kurýrem GLS.
     b. Pro všechny objednávky s hodnotou nad 2000 Kč (včetně slev) je doručení zdarma a provádí se prostřednictvím kurýrem GLS.
     c. Pro všechny objednávky Nižší 2000 Kč (po zohlednění slev) je doručení Placené 180 Kč
     3. Výběrem dodavatele si při výběru objednávky kupující vybere dodavatele zboží. Termín dodání se skládá z:
     a. dodací lhůty produktu, která je až jeden pracovní den, a ve zvláštních případech může být prodloužena na maximálně 14 dní, o čem bude kupující předem informován;
     b. dodací lhůty přepravní společnosti, která je od 3 do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky obchodem.
     4. Po uvolnění zboží zástupcem kurýrní společnosti musí kupující zkontrolovat, zda má zboží mechanické poškození způsobené přepravou. V případě neexistence škod nebo jiných výhrad kupující potvrdí propuštění zboží vlastním podpisem.
     5. V případě odstoupení od smlouvy má zákazník právo vrátit zboží kurýrem nebo jinou formou, náklady snáší sám.

      Bod VII. PLATBA

      1. Prodávající umožňuje platbu následujícími způsoby:
      2. Platby bankovním převodem, platby zpracovává PayLane sp.z o.o. se sídlem v Gdaňsku na ul. Norwida 4, PSČ: 80-280, číslo KRS: 0000227278.

       Bod VIII. REGISTRACE ÚČTU

       1. Pro založení účtu je nutné se zdarma zaregistrovat.
       2. Registrace se provádí pomocí formuláře na Eastendshop.com, při zadávání objednávky nebo při výběru služby Newsletter. Formulář obsahuje pole, která musí být vyplněna, abyste si mohli založit účet.
       3. V závislosti na způsobu výroby se registrace provádí poskytnutím následujících údajů:
       a. e-mailové adresy (identifikátor),
       b. heslo
       c. jméno a příjmení
       d. korespondenční adresu
       e. kontaktní telefonní číslo.
       4. Po řádném vyplnění a odeslání registračního formuláře obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl, potvrzení registrace a vytvoření účtu. Po vytvoření účtu může kupující nakupovat pomocí účtu.
       5. Údaje poskytnuté kupujícím jsou použity pouze pro řádné plnění smlouvy uzavřené s prodávajícím a její obchodní činnosti, zejména ve věcech účetnictví, stálého zákaznického servisu a ověřování v rozsahu splnění určitých požadavků na zřízení účtu.
       6. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, kterých správcem je společnost Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa se sídlem v Gdaňsku. Prodávající informuje, že má IT systém s příslušnými zárukami, které brání přenosu osobních údajů kupujícího na nežádoucí subjekty.
       7. Kupující má právo na přístup a opravu svých osobních údajů uložených v sídle prodávajícího.
       8. Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto VOP.

        Bod IX. ÚČET

        1. Registrace účtu umožňuje kupujícímu:
        a. přímé předložení Objednávky,
        b. kdykoli upravovat poskytnuté údaje,
        c. procházení historie objednávek,
        d. umístění zboží do schránky,
        e. odběr zpravodaje.
        2. Zavedený e-mail (identifikátor) a heslo jsou důvěrné a společně s účtem představují obchodní tajemství, které podléhá právní ochraně, a proto je kupujícímu zakázáno sdílet výše uvedené informace a informace poskytované pro účely registrace účtu, ledaže by kupující sdělil své údaje členům domácnosti nebo zaměstnancům, kteří účet používají jeho jménem.
        3. Poté, co Uživatel poskytne požadované informace, bude zaslán aktivační odkaz na uvedenou e-mailovou adresu, na které bude Uživatel požádán o aktivaci účtu „s“ nebo možností nebo „bez“ možnosti Newsletter. Vyjádření souhlasu s obdržením Newsletteru při aktivaci účtu je dobrovolné.
        4. Uživatel má právo kdykoli upravit další služby související s účtem kliknutím na zaškrtávací políčko.
        5. Uživatel účtu má právo účet kdykoli zrušit bez udání důvodu rezignace. Postup zrušení účtu spočívá v zaslání prohlášení uživatele o odstoupení od služby uživatelem na následující e-mailovou adresu: cz@eastendshop.com. Prodávající potvrdí smazání uživatelského účtu zasláním zpětné elektronické zprávy.

         Bod. X. POPRODEJNÍ SLUŽBY

         1. Poprodejní servis je služba určená našim zákazníkům. Umožňuje obsluhu uživatelů oznamováním:
         a. reklamace zboží,
         b. vrácení zboží.
         2. Oznamování výše uvedených činností probíhá e-mailem na následující adresu: cz@eastendshop.com Žadatel ve zprávě uvede:
         a. v případě reklamace seznam vad spolu s jejich popisem a datem vzniku vady,
         b. podrobnosti o adrese,
         c. způsob dodání zboží do cz.eastendshop.com,
         d. kontaktní údaje,
         e. číslo bankovního účtu a platební údaje.
         3. Přijetím VOP Zákazník souhlasí s tím, že Prodávající vystavuje a zasílá opravné faktury v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci nebo při zadávání Objednávky. Zákazník zároveň prohlašuje, že výše uvedené elektronické faktury obdrží na e-mailovou adresu, kterou sám uvedl.

          Bod XI. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

          1. Kupující, který je zároveň spotřebitelem a který uzavřel smlouvu na dálku, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to písemným předložením příslušného prohlášení do 14 dnů od dodání Zboží.
          2. Prohlášení musí být provedeno zasláním e-mailu na následující adresu: cz@eastendshop.com
          3. V případě právoplatného odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se smlouva považuje za neuzavřenou a strany jsou povinny okamžitě, nejpozději však do 14 dnů, vrátit vzájemné výhody.
          4. Kupující musí zaslat Zboží na níže uvedenou adresu Prodávajícího. Prodávající potvrdí vrácení Zboží kupujícímu zasláním elektronické zprávy.
          Adresa: RADMIL (Eastend)- U Stadionu 3182/6 , 690 02 Břeclav
          5. Právo na odstoupení od smlouvy nevylučuje práva kupujícího vyplývající z nedodržení smlouvy a nesouladu zbožím se smlouvou.
          6. Kupující má možnost vrátit zboží do 14 dnů od jeho dodání, pokud zboží nebylo použito.

           Bod XII. POSTUP PŘI REKLAMACI

           1. V rozsahu, na který se vztahuje reklamační řád, odpovídá prodávající podle záruky za fyzické nebo právní vady zboží v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. 577 a násl. Občanského zákoníku.
           2. Prohlášení osoby podávající stížnost musí být zasláno e-mailem na následující adresu: cz@eastendshop.com
           a. důvod podání reklamace;
           b. způsob podání reklamace s uvedením, zda subjekt předkládající reklamaci požaduje bezplatnou opravu nebo výměnu nového zboží nebo odstoupení od smlouvy, pokud je vada významná.
           c. podpis a aktuální údaje subjektu předkládajícího reklamaci s uvedením správné adresy.
           3. Základem pro přijetí reklamace je nesoulad zboží s uzavřenou smlouvou, což zejména znamená, že:
           a. zboží není vhodné pro běžné použití,
           b. zboží nemá vhodné vlastnosti, které by mělo mít v souladu s uzavřenou smlouvou,
           c. zboží ztratilo během období zaručeného prodávajícím své znaky vhodnosti pro použití,
           d. bylo doručeno kupujícímu v neúplném stavu,
           e. je ve vlastnictví třetí strany,
           f. je zatíženo právem třetí strany,
           g. jeho použití nebo zneškodnění je omezeno rozhodnutím nebo rozhodnutím příslušného orgánu.
           4. Kupující může požádat o uvedení zboží do souladu se smlouvou bezplatnou opravou nebo výměnou za novou, ledaže je oprava nebo výměna nemožná nebo vyžaduje nadměrné náklady. V tomto případě Prodávající navrhne jiné řešení a neprodleně to oznámí Zákazníkovi. Vzhledem k této situaci bude mít zákazník právo změnit způsob uvedení zboží do stavu v souladu se smlouvou, včetně možnosti využít slevu z ceny a odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny podmínky bodů 6 a 7.
           5. Zákazník může požadovat odstoupení od smlouvy, pouze pokud je vada významná.
           6. Prodávající posoudí reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení. V každé fázi reklamačního řízení je prodávající povinen dodržet výše uvedenou lhůtu, pokud je překročena, je reklamace považována za uznanou.
           7. Prodávající bude v každé fázi reklamačního řízení oprávněn nabídnout zákazníkovi jiné řešení, než jaké je uvedeno v reklamaci, přičemž se prodávající zavazuje zohlednit následující okolnosti:
           a. snadnost a rychlost výměny nebo opravy zboží,
           b. povaha vady - významná nebo nevýznamná
           c. zda bylo zboží dříve reklamováno.
           8. Ustanovení odstavce 3-5 platí přiměřeně pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, s výhradou, že pouze významné a neodstranitelné vady mají za následek nahrazení nebo vrácení zboží. V ostatních případech má reklamace za následek opravu zboží.

            Bod XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

            1. Zásady ochrany osobních údajů a přílohy tvoří nedílnou součást nařízení.
            2. Všechny spory vyplývající z provádění ustanovení tohoto řádu budou projednány společným soudem, jehož příslušnost bude určena v souladu s ustanoveními zákona ze dne 17. listopadu 1964 občanského soudního řádu (Sb. zákonů z roku 2014, poz. č. 101, ve znění pozdějších předpisů).