INFORMACE O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJECH NA  LOKALITĚ EASTENDSHOP.COM

Při plnění informační povinnosti uvedené v čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) ), Úř. věstník EU L 119/1 ze dne 5. 4. 2016, informujeme, že:

1. Správcem vašich osobních údajů je Eastend Sp. z o.o. Spółka komandytowa, 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 569, Polsko
2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, číslo bankovního účtu, fakturační údaje
3. Účelem zpracování vašich osobních údajů je provedení smlouvy / objednávky / souhlasu v souladu se zásadami stanovenými v čl. 6 odst. 2 GDPR, písm. B.
4. Vaše osobní údaje budou předány pouze subjektům úzce spolupracujícím s Eastend a použity ke zpracování a dodání zakoupeného zboží.
5. Vaše data mohou být předána následujícím subjektům za účelem provedení smlouvy / objednávky / souhlasu:
PayLane Sp. z o.o. se sídlem v Gdaňsku na ul. Norwida 4, PSČ: 80-280, číslo KRS: 0000227278. v rozsahu nezbytném ke zpracování platby za objednávku
a. Logistické společnosti
 • společnost Spółka General Logistics Systems Poland
 • Sendit S.A.
 • GLS POLSKA SP Z O O
 • Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k.
 • SCHENKER SP Z O O
b. Platební společnosti
 • GTR Finance Sp. z o.o.
 • DialCom24 Sp. z o.o.
 • ING Bank Śląski SA
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Paypal Polska Sp. z o.o.
 • PayU S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.
 • PayLane Sp. z o.o.
c. Správa IT
 • OVH Sp. z o.o.
 • ARTPAL STUDIO
 • Microsoft Sp. z o.o.
 • XLE Sp. z o.o.
d. Internetová komunikace
 • edrone Sp. z o.o.
 • ComVision Sp. z o.o.
e. Archivace dat
 • Pika Sp. z o.o.
6. Vámi poskytnuté osobní údaje budou uloženy, dokud svůj souhlas nezrušíte.
7. Kdykoli máte právo na přístup k osobním údajům subjektu údajů, jejich opravě, odstranění nebo omezení zpracování nebo právu na omezení zpracování, namítat proti zpracování a právo na přenos údajů. Tato práva můžete uplatnit v sídle správce dat prostřednictvím korespondence realizované cestou elektronické komunikace.
8. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně a odeslat ho na adresu správce údajů nebo e-mailem na adresu: cz@eastendshop.com a odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením,
9. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů správcem údajů porušuje zákon, máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podání stížnosti je zdarma.
10. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez jejich poskytnutí však nebude možné provést službu plnění smlouvy / objednávky.
11. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje nepodléhají profilování.